PÄIHDETERAPIA

PäihdeterapiaPäihdeterapia on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka kokevat päihteiden hallitsevan elämää ja aiheuttavan ongelmia elämänlaadussa.

Päihteiden käyttö (alkoholi, huumeet, lääkkeet) ei kosketa ainoastaan käyttäjää, vaan se koskettaa myös omaisia, läheisiä, ystäviä, työtovereita sekä työyhteisöä. Päihteiden käyttö aiheuttaa ongelmia fyysisessä- ja psyykkisessa kunnossa, sosiaalisissa kontakteissa, työelämässä, taloudessa sekä vapaa-ajalla. Runsaalla päihteiden käytöllä on vaikutusta yhteiskunnallisesti eli sillä on kokonaisvaltainen vaikutus ihmisen sekä läheisten elämään.

Päihdeterapian tarkoituksena on:

  • Tukea asiakasta muutokseen ja mielekkääseen elämään
  • Auttaa ongelman ratkaisemisessa
  • Läheisten ja omaisten tukeminen
  • Antaa tietoa päihderiippuvuudesta

Päihdeterapia on aina luottamuksellista ja työntekijällä on vaitiolovelvollisuus.

Latest issues


Contact

Evimeria
puh. +358 45 605 0265
email: info@evimeria.fi